INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 10 października 2011 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 października 2011 roku o godzinie 1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Agnieszki Werpachowskiejpt.: "Spin waves and the anomalous Hall effect in ferromagnetic (Ga,Mn)As"


 
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Dietl
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Bogusławski
  prof. dr hab. Henryk Puszkarski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski