INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 5 grudnia 2011 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu16 grudnia 2011 roku o godzinie1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Krzysztofa Werner-Malentopt.: "Właściwości transportowe i magnetyczne elektronów silnie skorelowanych w heterostrukturach nadprzewodnik-ferromagnetyk"


 
Promotor:prof. dr hab. Piotr Przysłupski
Recenzenci:prof. dr hab. Marta Cieplak
 dr hab. Andrzej Golnik, prof. UW


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski