Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych
 
 

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.
Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (jednostka wiodąca szkoły)
  • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
  • Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie