INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 15 listopada 2021 r. 


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie1000 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr inż. Anety Wardakpt.: "Analiza wybranych właściwości związanych z defektami w kryształach CdMnTe i pokrewnych typu CdMgTe, CdMnTeSe"

 
Promotor:prof. dr hab. Andrzej Mycielski
Recenzenci:prof. dr hab. Jacek Baranowski
 prof. dr hab. Franciszek Firszt
 prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz są umieszczone na http://www.ifpan.edu.pl/rn_ifpan/rn_activity-doktoraty.html.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z późn. zm.).

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Wardak wymaga posiadania aktywnego konta w bezpłatnej usłudze Zoom. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/97529439415?pwd=d3BxVG1UZnVPbnJNenlaV0JuLzJRQT09

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Tomasz Story