INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 6 maja 2020 r. 


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu21 maja 2020 roku o godzinie1200 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne 
mgr. Yongjie Wangapt.: "Effects of High-Pressure on Structural, Electronic and Optical Properties of Selected
Lanthanide/Transition-Metal Ion-Doped Materials"


 
Promotor:prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Recenzenci:prof. dr. hab. Andrzej Wojtowicz
 prof. dr. hab. Eugeniusz Zych

Zdalna publiczna obrona odbędzie się w języku angielskim.


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem jest do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz na stronie internetowej Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Yongjie Wanga wymaga posiadania aktywnego konta w usłudze Zoom bezpłatnej dla rejestrującego się. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/96166947830

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Announcement about Remote Defense
of Mr. Yongjie Wang s PhD Dissertation

entitled
"Effects of High-Pressure on Structural, Electronic and Optical Properties of Selected Lanthanide/Transition-Metal Ion-Doped Materials"


IP PAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Remote Defense of Mr. Yongjie Wang s PhD Dissertation on May 21, 2020 at 12:00 p.m. (noon) Warsaw time.
Please join Zoom Meeting at https://zoom.us/j/96166947830
Meeting ID: 961 6694 7830.Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut