INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 1 czerwca 2009 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu17 czerwca 2009 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Moniki Sylwii Walczakpt.: "Określenie metodami spektroskopowymi struktury biomateriałów
tworzonych na bazie protoporfiryny IX"


 
Promotor:prof. dr hab. Krystyna Jabłońska
Recenzenci:doc. dr hab. Wojciech M. Kwiatek
 doc. dr hab. Wojciech Paszkowicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski