INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 5 października 2009 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu21 października 2009 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Oksany Volnianskiejpt.: "Theory of magnetic properties based on atomic p-orbitals
in perfect and defected solids"


 
Promotor:prof. dr hab. Piotr Bogusławski
Recenzenci:prof. dr hab. Witold Bardyszewski
 doc. dr hab. Ryszard Buczko


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski