INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 8 września 2022 r. 


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 września 2022 roku o godzinie 1400 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Volodymyra Tsiumrypt.: "Bismuth-doped oxide materials for phosphors suitable for photovoltaic applications and white light generation"

 
Promotor:dr hab. Yaroslav Zhydachevskyy, prof. IF PAN
Recenzenci:prof. dr. hab. Wiesław Stręk
 prof. dr. hab. Andrzej Wojtowicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz są umieszczone na http://www.ifpan.edu.pl/rn_ifpan/rn_activity-doktoraty.html.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695 art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) z późn. zm.)

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Volodymyra Tsiumry wymaga posiadania aktywnego konta w bezpłatnej usłudze Zoom. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/94855978780?pwd=VlpWdm1vMGZxdUhTQjkza093N0JOdz09

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IF PAN
                     prof. dr hab. Tomasz Story