INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 17 czerwca 2009 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu30 czerwca 2009 roku o godzinie1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Tatsiany Tsarovejpt.: "Spektroskopia pojemnościowa wybranych defektów
w półprzewodnikowych zwiąkach III-V"


 
Promotor:prof. dr hab. Tadeusz Wosiński
Recenzenci:prof. dr hab. Leszek Dobaczewski
 dr hab. Maria Kaniewska


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski