INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu10 marca 2011 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Sergiya Trushkinapt.: "High-Pressure Spectroscopy of ZnX:Cr 2+ (X=S, Se, Te) Crystals
and InP-based Multiple Quantum Wells"


 
Promotor:prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Recenzenci:prof. dr hab. Maria Kamińska
 prof. dr hab. Grzegorz Karczewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski