INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 6 września 2022 r. 


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 22 września 2022 roku o godzinie 1030 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Nguyen Truong Copt.: "Study of factors governing mechanism of protein aggregation by using computer simulation"

 
Promotor:prof. dr hab. Mai Suan Li
Recenzenci:prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
 prof. dr hab. Józef Adam Liwo


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz są umieszczone na http://www.ifpan.edu.pl/rn_ifpan/rn_activity-doktoraty.html.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695 art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) z późn. zm.)

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Nguyen Truong Co wymaga posiadania aktywnego konta w bezpłatnej usłudze Zoom. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/97056316498?pwd=Y1A2TnBqUEx2M0V6K0tWemlnNy9sZz09

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Announcement about Remote Defense
of Mr Nguyen Truong Co s PhD Dissertation entitled
"Study of factors governing mechanism of protein aggregation by using computer simulation"

IP PAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Remote Defense of Mr Nguyen Truong Co's PhD Dissertation on September 22, 2022 at 10:30 a.m. Warsaw time.
Please join Zoom Meeting at https://zoom.us/j/97056316498?pwd=Y1A2TnBqUEx2M0V6K0tWemlnNy9sZz09
Meeting ID: 970 5631 6498


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IF PAN
                     prof. dr hab. Tomasz Story