Instytut Fizyki na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018
 
 
      W czasie MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG 2018, 20 - 21 czerwca 2018 r., Katowice Instytut Fizyki PAN otrzymał DYPLOM Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególna aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017.

Profesor Marek Godlewski z Instytutu Fizyki PAN wraz z drem hab. Michałem Godlewskim za Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymali DYPLOM Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwa Markery do wykrywania zmian nowotworowych oraz ukierunkowanego dostarczania leków.