Sympozjum doktoranckie 2016 - wykłady
 
 


Sympozjum doktoranckie 2016 - Wykład Prof. Krystian Roleder, Uniwersytet ¦l±ski, Katowice - part 1
Prof. Krystian Roleder, Uniwersytet ¦l±ski, Katowice - part 1 (PDF)

Sympozjum doktoranckie 2016 - Wykład Prof. Krystian Roleder, Uniwersytet ¦l±ski, Katowice - part 2
Prof. Krystian Roleder, Uniwersytet ¦l±ski, Katowice - part 2 (PDF)

Sympozjum doktoranckie 2016 - Wykład Prof. Andrzej Szewczyk, IF PAN
Prof. Andrzej Szewczyk, IF PAN (PDF)

Sympozjum doktoranckie 2016 - Wykład Prof. Krzysztof Rogacki, INTiBS PAN
Prof. Krzysztof Rogacki, INTiBS PAN (PDF)
Sympozjum doktoranckie 2016 - Wykład Prof. Marta Cieplak, IF PAN
Prof. Marta Cieplak, IF PAN (PDF)

Sympozjum doktoranckie 2016 - Wykład Maciej Ma¶ka, Uniwersytet ¦l±ski, Katowice
Maciej Ma¶ka, Uniwersytet ¦l±ski, Katowice (PDF)