INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 14 października 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu31 października 2008 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Tomasza Świetlikapt.: "Laser diodes based on gallium nitride - investigation of carrier
injection mechanisms, gain and distribution
of the electromagnetic field"


 
Promotor:doc. dr hab. Piotr Perlin
Recenzenci:prof. dr hab. Maciej Bugajski
 prof. dr hab. Marek Godlewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski