INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu3 grudnia 2007 roku o godzinie1100 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Joanny Sułkowskiejpt.: „Zwijanie i rozwijanie białek w modelach gruboziarnistych”


 
Promotor:prof. dr hab. Marek Cieplak
Recenzenci:prof. dr hab. Andrzej Koliński
 prof. dr hab. Piotr Pierański


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski