INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 6 marca 2020 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 marca 2020 roku o godzinie 1100 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Adriana Sulichapt.: "Defekty struktury monokryształów wybranych tlenków wieloskładnikowych o wysokiej symetrii, zawierających metale ziem rzadkich"


 
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
Promotor pomocniczy: dr Jarosław Domagała
Recenzenci: dr hab. Grzegorz Kowalski
  dr hab. Zbigniew Kaszkur, prof. IChF


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut