INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 6 maja 2020 r. 


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu20 maja 2020 roku o godzinie1300 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne 
dr. Adriana Sulichapt.: "Defekty struktury monokryształów wybranych tlenków wieloskładnikowych o wysokiej symetrii,
zawierających metale ziem rzadkich"


 
Promotor:prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
Promotor pomocniczy:dr Jarosław Domagała
Recenzenci:dr hab. Grzegorz Kowalski
 dr hab. Zbigniew Kaszkur, prof. IChF


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem jest do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz na stronie internetowej Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej dr. Adriana Sulicha wymaga posiadania aktywnego konta w usłudze Zoom bezpłatnej dla rejestrujących się. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/92694253339

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut