INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 20 stycznia 2011 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu3 lutego 2011 roku o godzinie1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Viktara Stsefanovichapt.: "Magnetyczne właściwości rozcieńczonych półprzewodników magnetycznych
(Ga,Mn)As o orientacji podłoża (113)A oraz (Ga,Mn)N"


 
Promotor:dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
Recenzenci:prof. dr hab. Maria Kamińska
 prof. dr hab. Grzegorz Karczewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski