INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 27 września 2016 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu7 listopada 2016 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Sylwii Izabeli Stefanowiczpt.: "Magnetyczny diagram fazowy i wykładniki krytyczne w izolatorze magnetycznym (Ga,Mn)N"


 
Promotor:prof. dr hab. Maciej Sawicki
Recenzenci:prof. dr hab. Andrzej Twardowski
 prof. dr hab. Tadeusz Wosiński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut