INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2014 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu21 maja 2014 roku o godzinie1230 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Anny Starzykpt.: "Białka w pobliżu powierzchni naładowanych i w warunkach tłoku molekularnego"


 
Promotor:prof. dr hab. Marek Cieplak
Recenzenci:prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
 prof. dr hab. Wiesław Nowak


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski