Nagroda Student Award Portugalskiego Towarzystwa Próżniowego (SOPORVAC)
dla mgr Marty Sobańskiej
 
 Uroczyste wręczenie nagrody; od lewej: prof. Katharina Lorenz (EXMATEC Co-Chair), prof. Teresa Monteiro (EXMATEC Chair), mgr Marta Sobańska i prof. Carlos Tavares (Prezydent SOPORVAC).