INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 11 kwietnia 2011 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2011 roku o godzinie 1330 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Pawła Skupińskiegopt.: "Wpływ orientacji krystalograficznej zarodka na wzrost
oraz morfologię kryształu ZnO"


 
Promotor: dr hab. Krzysztof Grasza
Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Firszt
  prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski