INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 11 kwietnia 2011 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu27 kwietnia 2011 roku o godzinie1330 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Pawła Skupińskiegopt.: "Wpływ orientacji krystalograficznej zarodka na wzrost
oraz morfologię kryształu ZnO"


 
Promotor:dr hab. Krzysztof Grasza
Recenzenci:prof. dr hab. Franciszek Firszt
 prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski