INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 18 marca 2016 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 31 marca 2016 roku o godzinie 1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Aloyzasa Siusysapt.: "(Ga,Mn)As-(In,Ga)As nanowires - MBE growth, structural and magnetic properties"


 
Promotor: dr hab. Janusz Sadowski
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Leszczyński
  prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut