INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 17 września 2012 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 września 2012 roku o godzinie 1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Mateusza Sikorypt.: "Stabilność mechaniczna białek i agregaty sfunkcjonalizowanych nanocząstek
w modelach gruboziarnistych"


 
Promotor: prof. dr hab. Marek Cieplak
Recenzenci: dr hab. Joanna Trylska, prof. UW
  prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski