INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu26 marca 2014 roku o godzinie1230 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Bożeny Sikorypt.: "Zaprojektowanie i scharakteryzowanie biosensorów opartych na koloidalnych nanocząsteczkach do zastosowań w biologii i medycynie"


 
Promotor:prof. dr Danek Elbaum
Promotor pomocniczy:dr Krzysztof Fronc

Recenzenci:prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
 dr hab. Andrzej Sienkiewicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski