INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 6 czerwca 2013 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu17 czerwca 2012 roku o godzinie1230 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Mykoly Shopypt.: "Imaging and manifestation of plasmons on gold spherical nanoantennas in near and far field regions"


 
Promotor:dr hab. Krystyna Kolwas, prof. IF PAN
Recenzenci:dr hab. Krzysztof Dzierżęga
 prof. dr hab. Tomasz Szoplik


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski