INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 15 listopada 2006 r 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu1 grudnia 2006 roku o godzinie1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Artema Shalimovapt.: „Okre¶lanie wpływu wysokoci¶nieniowego wygrzewania na strukturę
defektow± wybranych warstw półprzewodnikowych”


 
Promotor:doc. dr hab. Jadwiga B±k-Misiuk
Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Gronkowski
 Prof. dr hab. Wojciech Wierzchowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IF PAN
        Prof. dr hab. Jan Mostowski