INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 8 września 2014 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 19 września 2014 roku o godzinie 900 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Andreia Sazanovichapt.: "Magnetoelectric properties of ferromagnets/ferroelectrics layered heterostructures"


 
Promotor: prof. dr hab. Henryk Szymczak
Promotor pomocniczy: dr Aleksander Stognij

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Pietraszko
  prof. dr hab. Krystian Roleder


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski