INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 7 maja 2009 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu26 maja 2009 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Piotra Sankowskiegopt.: "Theory of spin- dependent phenomena in layered
structures based on (Ga,Mn)As"


 
Promotor:doc. dr hab. Perła Kacman
Recenzenci:prof. dr hab. Witold Bardyszewski
 prof. dr hab. Jacek Kossut


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski