INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 24 lutego 2016 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu10 marca 2016 roku o godzinie1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Shivy Safaeipt.: "The properties of the topological crystalline insulator surface states - theoretical analysis"


 
Promotor:prof. dr hab. Ryszard Buczko
Recenzenci:dr hab. Andrzej Łusakowski, prof. IF PAN
 prof. dr hab. Witold Bardyszewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut