Artykuł prof. M. Sawickiego i współpracowników w dziale "2011 Highlights"
czasopisma Semiconductor Science and Technology
 
 Artykuł dra hab. P. Pfeffera i prof. W. Zawadzkiego