INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 26 września 2012 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu8 października 2012 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Przemysława Romanowskiegopt.: "Wpływ warunków wygrzewania na strukturę defektową krzemu
implantowanego jonami manganu"


 
Promotor:dr hab. Jadwiga Bąk-Misiuk, prof. IF PAN
Recenzenci:dr hab. Krystyna Wokulska, prof. UŚ
 prof. dr hab. Tadeusz Wosiński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski