INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2016 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu10 maja 2016 roku o godzinie1515 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Igora Radelytskyiegopt.: "Anizotropia zjawiska magnetokalorycznego w kryształach"


 
Promotor:prof. dr hab. Henryk Szymczak
Promotor pomocniczy:dr Hanna Dąbkowska
Recenzenci:prof. dr hab. Franciszek Krok
 dr hab. Marek Pękała


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut