INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 15 maja 2007 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu30 maja 2007 roku o godzinie1000 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Katarzyny Rackiej-Dzietkopt.: „Struktura i właściwości magnetyczne nanocząstek Fe-Cr
w funkcji zawartoąci chromu”


 
Promotor:doc. dr hab. Anna Ślawska-Waniewska
Recenzenci:prof. dr hab. Tomasz Story
 doc. dr hab. Bogdan Idzikowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN


Wicerzewodnicząca Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Marta Cieplak