INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 25 stycznia 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu6 lutego 2008 roku o godzinie1230 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Ewy Przeździeckiejpt.: „Własności optyczne i elektryczne ZnO typu p otrzymanego metodą utleniania ZnTe„


 
Promotor:prof. dr hab. Jacek Kossut
Recenzenci:prof. dr hab. Marek Godlewski
 doc. dr hab. Piotr Perlin


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski