INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 2 września 2013 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu20 września 2012 roku o godzinie1100 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Olega Proselkovapt.: "Magnetism of ultrathin layers of (Ga,Mn)As"


 
Promotor:dr hab. Maciej Sawicki, prof. IF PAN
Recenzenci:prof. dr hab. Maria Kamińska
 prof. dr hab. Tadeusz Wosiński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski