Polska Nagroda Innowacyjności 2015
 
 
Podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości który odbywał się w Łodzi w dniach 5 - 6 listopada 2015 r., Instytut Fizyki PAN otrzymał statuetkę "Polska Nagroda Innowacyjności 2015".

Polską Nagrodę Innowacyjności otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Motywem przewodnim kongresu była współłraca nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce.