INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu9 marca 2016 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Arkadiusza Podgórniegopt.: "Właściwości magnetyczne wybranych półprzewodników AIV BVI z manganem i chromem"


 
Promotor:prof. dr hab. Witold Dobrowolski
Promotor pomocniczy:dr Łukasz Kilański
Recenzenci:prof. dr hab. Marcin Leonowicz
 prof. dr hab. Andrzej Twardowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut