INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 12 marca 2021 r. 


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 marca 2021 roku o godzinie1000 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. inż. Jakuba Płachtypt.: "Wytwarzanie i badania luminescencji nanodrutów z tellurku kadmu o różnych właściwościach strukturalnych"

 
Promotor:dr hab. Piotr Wojnar, prof. IF PAN
Recenzenci:prof. dr hab. inż. Robert Kudrawiec
 prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski
 prof. dr hab. Andrzej Wysmołek


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz są umieszczone na http://www.ifpan.edu.pl/rn_ifpan/rn_activity-doktoraty.html.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Płachty wymaga posiadania aktywnego konta w bezpłatnej usłudze Zoom. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/98542630749?pwd=MSt0T2ErbDU3alg5SHJFakR5eitoUT09

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut