INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 29 marca 2010 r.  






ZAWIADOMIENIE



  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2010 roku o godzinie 1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej



 
mgra Mieczysława Pietrzyka



pt.: "Wkład otwartych powłok 3d i 4f do struktury elektronowej
wybranych półprzewodników IV-VI z Mn, Gd i Eu"






 
Promotor: doc. dr hab. Bogdan Kowalski
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Mycielski
  prof. dr hab. Jacek Szade


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski