INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2013 roku o godzinie 1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Joanny Pietraszewiczpt.: "Ultra zimne atomy bozonowe ze słabym magnetycznym oddziaływaniem dipolowym w sieciach optycznych"


 
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Gajda
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Sowiński
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Sacha
  prof. dr hab. Marek Trippenbach


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski