INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 2 czerwca 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu16 czerwca 2008 roku o godzinie1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Jarosława Piętosypt.: "Wpływ ciśnienia na właściwości magnetyczne i strukturalne
wybranych kobaltytów, rutenianów i manganitów"


 
Promotor:doc. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Recenzenci:doc. dr hab. Krzysztof Rogacki
 prof. dr hab. Henryk Szymczak


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski