INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 7 września 2009 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu22 września 2009 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Alexeia Petroutchikapt.: "Strukturalne i magnetyczne właściwości struktur wielowarstwowych Gd/Cr otrzymanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych"


 
Promotor:doc. dr hab. Lech Tomasz Baczewski
Recenzenci:prof. dr hab. Marta Cieplak
 doc. dr hab. Tadeusz Luciński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski