INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 21 listopada 2017 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu6 grudnia 2017 roku o godzinie1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Daniela Pęcakapt.: "Silnie skorelowane układy kilku ultrazimnych fermionów o różnych masach"


 
Promotor:dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
Recenzenci:prof. dr hab. Krzysztof Sacha
 dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut