Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
Patenty pracowników Instytutu Fizyki PAN
 
 

PATENTY  

 


2010    2011    2012    2014    2015    2016 
2016   
 • Patent:Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej
  emitującej światło białe

  Henryk Teisseyre
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL393292, uzyskany 01.09.2016.2015   
 • Patent: Diode laser
  A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
       Nr patentu: - AT512938-B1, AT512938-A4.

 • Patent: Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor
  A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
       Nr patentu: - AT512636-A4, AT512636-B1.

 • Patent: Sposób otrzymywania jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach oraz urządzenie umożliwiajace uzyskanie jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach
  Andrzej Mycielski i Wojciech Kaliszek
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL405990, uzyskany 17.11.2015.

 • Patent: Stolik mikroskopowy do pomiarów magnetycznych
  Maciej Zgirski, Łukasz Pawliszak
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL406809, uzyskany 20.07.2015.

 • Patent: Struktura detektora UV oraz sposób wykonania struktury detektora UV
  Ewa Przeździecka, Adrian Kozanecki
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL399789, uzyskany 19.03.2015

 • Patent: Struktura lasera półprzewodnikowego
  Henryk Teisseyre, Adrian Kozanecki, Michał Szymański
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL399455, uzyskany 16.03.2015

 • Patent: Struktura lasera półprzewodnikowego
  Henryk Teisseyre, Adrian Kozanecki, Michał Szymański
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL399454, uzyskany 13.03.20152014   
 • Patent: Sposób wytwarzania płytek półprzewodnikowych z CdTe
  Rafał Jakieła, Zbigniew Gołacki
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL391864, uzyskany 31.12.2014.

 • Patent: Sposób pasywacji nanostruktur ZnO
  Anna Baranowska - Korczyc, Krzysztof Fronc, Danek Elbaum
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL396364, uzyskany 17.12.2014.

 • Patent: Sposób wytwarzania warstw tlenków metali
  Anna Baranowska - Korczyc, Krzysztof Fronc, Danek Elbaum
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL401419, uzyskany 15.12.2014.

 • Patent: Złącze prostujące Ag/ZnO oraz sposób wykonania tego złącza
  Tomasz Krajewski, Grzegorz Łuka, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski, Krzysztof Kopalko
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL394422, uzyskany 10.12.2014.

 • Patent: Sposób wytwarzania nanoproszków o własnościach luminescencyjno-magnetycznych
  oraz nanoproszek wytworzony tym sposobem

  Izabela Kamińska, Krzysztof Fronc, Bożena Sikora, Danek Elbaum
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL401873, uzyskany 08.12.2014.

 • Patent: Zawiesina luminescencyjna emitująca promieniowanie w zakresie widzialnym
  oraz sposób wytwarzania zawiesiny o własciwościach luminescencyjnych

  Jarosław Kaszewski, Sergiy Yatsunenko, Joanna Grzyb, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL399955, uzyskany 02.12.2014.

 • Patent: Sposób wykonania homozłącza ZnO
  Marek Godlewski, Elżbieta Guziewicz, Krzysztof Kopalko
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL394298, uzyskany 07.11.2014.

 • Patent: Sposób wykonania organicznej cienkowarstwowej komórki pamięci oraz organiczna
  cienkowarstwowa komórka pamięci

  Grzegorz Łuka, Marek Godlewski, Elżbieta Guziewicz,Pavlo Stakhira, Vladyslan Cherpak, Dmytro Volynyuk, Natalia Kostiv,
  Zenon Hotra
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL398110, uzyskany 20.10.2014.

 • Patent: Sposób wytwarzania objętościowych kryształów półprzewodników oraz urządzenie
  do stosowania tego sposobu

  Zbigniew Żytkiewicz
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL395334, uzyskany 10.10.2014.

 • Patent: Sposób zwiększenia intensywności luminescencji zawiesiny kropek kwantowych
  Jarosław Kaszewski, Sergiy Yatsunenko, Joanna Grzyb, Michał Godlewski, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL401933, uzyskany 09.06.2014.

 • Patent: Urządzenie do topienia strefowego
  Andrzej Szczerbakow
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL390752, uzyskany 18.03.2014.

 • Patent: Sposób wytwarzania kontaktów omowych do półizolujących płytek z Cd,Mn)Te
  Andrzej Mycielski, Marta Witkowska-Baran
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL390989, uzyskany 12.03.2014.2012   
 • Patent: Sposób wytwarzania monokryształów związku półprzewodnikowego Pb1-xMnxTe
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213805, uzyskany 25.10.2012.

 • Patent: Sposób wytwarzania materiału termoelektrycznego
  Andrzej Szczerbakow
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213472, uzyskany 11.09.2012.

 • Patent: Sposób obniżenia temperatury w chłodziarce magnetycznej
  Henryk Szymczak, Ritta Szymczak, Stanisław Piechota, Volodymyr Dyakonov
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213445, uzyskany 07.09.2012.

 • Patent: Luminofor nieorganiczny oraz sposób jego otrzymywania
  Janusz Fidelus, Sergey Yatsunenko, Marek Godlewski, Witold Łojkowski, Wojciech Paszkowicz, Ewa Werner-Malento,
  Tadeusz Chudoba, Agnieszka Opalińska
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213412, uzyskany 10.07.2012.2011   
 • Patent: Sposób pomiaru zmiany odległości między dwoma punktami pomiarowymi oraz urządzenie
  do pomiaru zmiany odległości

  Marek Jurek
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL211199, uzyskany 19.10.2011.

 • Patent: Sposób oczyszczania kadmu oraz urządzenie do oczyszczania kadmu
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL210945, uzyskany 15.09.2011.

 • Patent: Sposób oczyszczania telluru oraz urządzenie do oczyszczania telluru
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL210262, uzyskany 08.07.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania siarczków, selenków lub tellurków metali przejściowych oraz urządzenie
  do stosowania tego sposobu

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209982, uzyskany 17.06.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku kadmu oraz urządzenie do otrzymywania
  mikrokrystalicznego tellurku kadmu

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209891, uzyskany 25.05.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku cynku oraz urządzenie do otrzymywania
  mikrokrystalicznego tellurku cynku

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209890 , uzyskany 25.05.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego siarczku cynku oraz urządzenie do otrzymywania
  mikrokrystalicznego siarczku cynku

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209893 , uzyskany 25.05.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego selenku cynku oraz urządzenie do otrzymywania
  mikrokrystalicznego selenku cynku

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209892 , uzyskany 25.05.2011.

 • Patent: Sposób przygotowania metali takich jak cynk i magnez używanych jako domieszki do wytwarzania
  związków półprzewodnikowych

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209889 , uzyskany 25.05.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania dwuwolframianu itrowo-potasowego oraz nanokompozytu
  tego dwuwolframianu dotowanego iterbem

  Mieczysław Borowiec, Henryk Szymczak, Volodymyr Dyakonov, Marek Barański
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209170 , uzyskany 25.02.2011.

 • Patent: Sposób wytwarzania monokryształów tlenku cynku
  Krzysztof Grasza
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL208786 , uzyskany 25.01.2011.2010   
 • Patent: Sposób przygotowania podłoży ZnO do procesów epitaksjalnych
  Paweł Skupiński, Krzysztof Grasza, Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL207192 , uzyskany 28.06.2010.

 • Patent: Sposób otrzymywania półizolujących monokryształów z (Cd,Mn)Te
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL206859 , uzyskany 25.05.2010.
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061