INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 13 maja 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu26 maja 2008 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Natalii Nedelkopt.: "Własności magnetyczne wybranych biokompatybilnych magnetyków
(od kompleksów metalo-organicznych do nanocząstek)"


 
Promotor:prof. dr hab. Anna Ślawska-Waniewska
Recenzenci:doc. dr hab. Maria Bałanda
 prof. dr hab. Witold Dobrowolski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski