INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu19 listopada 2014 roku o godzinie1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Grzegorza Krzysztofa Nawrockiegopt.: "Oddziaływania biomolekuł z powierzchniami ciał stałych w symulacjach dynamiki molekularnej"


 
Promotor:prof. dr hab. Marek Cieplak
Recenzenci:prof. dr hab. Józef Adam Liwo
 prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski