Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
Nagrody roczne Dyrektora IF PAN
 
 

NAGRODY   DYREKTORA  

 


2004    2005    2006    2007    2009    2011    2012    2013    2014    2015
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2007
2006
 • dr hab. Wojciech Paszkowicz
  za rozprawę habilitacyjną
        "Wpływ ciśnienia, temperatury i składu chemicznego na własności strukturalne wybranych materiałów półprzewodnikowych"

 • dr Oleh Hul
  za rozprawę doktorską
        "Zjawiska chaosu w symulowanych doświadczalnie grafach i bilardach kwantowych"
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Sirko)

 • dr Vasyl Glukhaniuk
  za rozprawę doktorską
        "Wysokorozdzielcza spektroskopia luminescencyjna jonów erbu w GaN i węgliku krzemu"
  (promotor: prof. dr hab. Adrian Kozanecki)

 • prof. dr hab. Marek Cieplak
  za cykl publikacji
        "Using the principles of entropy maximization to infer genetic interaction networks from gene expression patterns"
  Proc. Nat. Acad. Sci. 103, 50, 19033 – 19038 (2006)   [ IF=10.22 ]
        "Nanoscale fluid flows in the vicinity of patterned surfaces"
  Phys. Rev. Lett. 96, 11, 114502 (2006)   [ IF=6.85 ]
2005
 • dr hab. Jerzy Wróbel
  za rozprawę habilitacyjną
        "Nieporządek i oddziaływania w drutach kwantowych"

 • prof. dr hab. Władysław Żakowicz
  za prace teoretyczne dotyczące nowego typu akceleratora cząstek

 • doc. dr hab. Piotr Przysłupski
  za prace dotyczącą materiałów z ujemnym współczynnikiem załamania

2004 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061