INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 15 lutego 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu26 lutego 2008 roku o godzinie1230 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Romana Minikayevapt.: "Zależność własności strukturalnych wybranych azotków
pierwiastków grup III i IV od temperatury i ciśnienia"


 
Promotor:doc. dr hab. Wojciech Paszkowicz
Recenzenci:prof. dr hab. Michał Leszczyński
 doc. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski