INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 20 października 2015 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu3 listopada 2015 roku o godzinie1100 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Eweliny Milińskiejpt.: "Właściwości magnetyczne strukturyzowanych układów zawierających ultracienką warstwę Co"


 
Promotor:dr hab. Andrzej Wawro, prof. IF PAN
Recenzenci:dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
 prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut