INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 13 października 2021 r. 


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 października 2021 roku o godzinie1230 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Pawła Miętkiegopt.: "Exciton-Polariton Condensates with Internal Degrees of Freedom"

 
Promotor:prof. dr hab. Michał Matuszewski
Recenzenci:dr hab. Bogdan Damski
 dr hab. Jan Suffczyński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz są umieszczone na http://www.ifpan.edu.pl/rn_ifpan/rn_activity-doktoraty.html.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związkuz rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) z późn. zm.

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Miętkiego wymaga posiadania aktywnego konta w bezpłatnej usłudze Zoom. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/91543681156?pwd=cHlmRGQxa3NVN2Q1alN3a1Z1NW54UT09

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut